VinFast tri ân khách hàng theo cách chưa từng có
VinFast tri ân khách hàng theo cách chưa từng có

VinFast tri ân khách hàng theo cách chưa từng có

"Nhờ hệ sinh thái sản phẩm của Vingroup, VinFast đang tạo ra lợi thế cạnh tranh về dịch vụ sau bán hàng. Hãng xe này làm được nhiều điều mà các ông lớn khác trên thị trường chưa thể thực hiện", quản trị diễn đàn Oto+ nhấn mạnh.

0 Comments