Tư vấn HACCP

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

Đối tượng áp dụng HACCP

  • Các Công ty sản xuất và chế biến thủy sản, nông sản, thực phẩm và đồ uống
  • Các Công ty có thể chứng minh với khách hàng của mình về khả năng đáp ứng đối với các yêu cầu chất lượng, đặc biệt theo chương trình an toàn thực phẩm, được đánh giá bởi một tổ chức chứng nhận độc lập của bên thứ ba.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn HACCP tại AMSs.

HACCP Codex2003

Qui phạm thực hành HACCP 2003 này được soát xét lại từ phiên bản đầu tiên, được sử dụng đặc biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm để đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và đặc biệt là sự an toàn trong thực phẩm và đồ uống.

Mục đích trước tiên của qui phạm này là dành cho các tổ chức sản xuất nhỏ như sản xuất thực phẩm, sản xuất và chế biến, phân phối thực phẩm và đồ uống, các cửa hàng, khách sạn và các đại lý tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Qui phạm này cũng được sử dụng tương tự đối với các tổ chức sản xuất và kinh doanh có liên quan tới nền công nghiệp thực phẩm ví dụ như đóng gói.

Các yêu cầu của chương trình an toàn thực phẩm

1. Cam kết của lãnh đạo

1.1 Tổ chức và trách nhiệm
1.2 Đào tạo
1.3 Sản phẩm không phù hợp và vấn đề khắc phục
1.4 Đánh giá nội bộ

2. HACCP

2.1 Đội HACCP và phân tích sản phẩm
2.2 Biểu đồ
2.3 Phân tích mối nguy và biện pháp kiểm soát
2.4 Xác định và theo dõi giới hạn tới hạn
2.5 Hành động khắc phục và phòng ngừa
2.6 Hồ sơ
2.7 Kiểm tra xác nhận

3. Thực hành an toàn thực phẩm

3.1 Nhận thực phẩm
3.2 Lưu kho thực phẩm
3.3 Xử lý thực phẩm
3.4 Trưng bày thực phẩm
3.5 Đóng gói thực phẩm
3.6 Giao nhận thực phẩm
3.7 Tiêu huỷ thực phẩm
3.8 Thu hồi thực phẩm

4. Kiểm soát chất lượng

4.1 Các thủ tục
4.2 Thực hành sản xuất, vệ sinh, nuôi trồng tốt
4.3 Nhận biết, truy tìm nguồn gốc và nhãn
4.4 Thiết bị đo lường

5. Bán hàng và mua hàng

5.1 Bán hàng
5.2 Mua hàng
5.3 Lựa chọn nhà cung ứng

6. Tài liệu

6.1 Kiểm soát tài liệu
6.2 Hồ sơ

Liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia AMSs hỗ trợ nhanh nhất về hệ thống tiêu chuẩn này!

Trả lời