Đào tạo thực hành 5S tại Doanh nghiệp

1. Mục đích

  • Tăng năng suất lao động nhờ giảm được nhiều sự lãng phí trong quá trình sản xuất.
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng.
  • Giảm giá thành sản phẩm nhờ tiết kiệm nguyên vật liệu.
  • Giao hàng đúng hẹn nhờ luồng hàng rõ ràng, an toàn lao động được nâng cao.

2. Nội dung

  • Khái niệm 5S là gì? Định nghĩa 5S: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.
  • Những lợi ích của việc thực hiện 5S:

+ SEIRI – Sàng lọc:

Chiến lược “Thẻ đỏ” – Loại bỏ những vật không cần thiết

+ SEITON – Sắp xếp:

Chiến lược “Kanban” và “Quản lý bằng mắt” – Xếp đặt một cách hệ thống.

+ SEISO – Sạch sẽ:

Quy trình làm sạch; kiểm tra bảo dưỡng

+ SEIKETSU – Săn sóc

Kiểm tra việc sạch sẽ, ngăn nắp

+ SHITSUKE – Sẵn sàng:

Duy trì chuẩn mực trong công ty

  • Hướng dẫn đánh giá hoạt động 5S

+ Hoạt động thi đua về 5S

+ Đánh giá viên 5S

+ Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 5S

+ Đánh giá 5S

3. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia đào tạo thực hành 5S tại Doanh nghiệp: Trưởng phòng, Quản đốc, Giám sát, Tổ trưởng v.v… thuộc các bộ phận Quản lý Sản xuất và liên quan đến hoạt động cải tiến tại nhà máy.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn 5S tại AMSs.

Để hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo, Ông/Bà/Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với AMSs qua hotline: 0982.404.282

Trả lời