Áp dụng kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm FSC-STD-40-004 (V3.0) và FSC-STD 50-001 V2.0 tại Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương
Áp dụng kiểm soát chuổi hành trình sản phẩm FSC-STD-40-004 (V3.0) và FSC-STD 50-001 V2.0 tại Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương

Áp dụng kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm FSC-STD-40-004 (V3.0) và FSC-STD 50-001 V2.0 tại Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương

Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương được thành lập vào ngày 29/08/2018 do sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp. Ngành nghề kinh doanh chính trong…

0 Comments