Tư vấn BSCI

TIÊU CHUẨN BSCI LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 do Hiệp hội Ngoại thương (FTA) đề xướng.

Trong đó, FTA là hiệp hội kinh doanh hàng đầu của thương mại toàn cầu, thúc đẩy các giá trị thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng bền vững. FTA đại diện cho 2.000 nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và thương hiệu để thúc đẩy và bảo vệ thương mại quốc tế và hỗ trợ kinh doanh của họ bằng cách cung cấp thông tin và giải pháp thực tiễn đối với sự bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ quy tắc ứng xử BSCI 2.0 ( ban hành năm 2016), phản ánh các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Các yêu cầu chính của BSCI

Các yêu cầu chính của BSCI bao gồm:

 1. Tuân thủ pháp luật
 2. Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể
 3. Cấm Phân biệt đối xử
 4. Lương bổng
 5. Thời Giờ làm việc
 6. An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc
 7. Cấm sử dụng lao động trẻ em
 8. Cấm cững bức lao động và các biện pháp kỷ luật
 9. Các vấn đề về an toàn và môi trường
 10. Hệ thống quản lý

Những yêu cầu triển khai BSCI

 • Thông báo cho ban quản lý và các nhà cung ứng về nội dung của Bộ quy tắc ứng xử BSCI.
 • Thành lập một bộ phận trong cơ cầu tổ chức của công ty để phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến Bộ quy tắc ứng xử BSCI
 • Bổ nhiệm một hoặc nhiều nhân viên trong Ban quản lý để phụ trách triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử BSCI
 • Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI của công ty và triển khai thực hiện các thay đổi cần thiết tạo các đơn vị, cơ sở sản xuất của công ty

11 Nguyên tắc của BSCI

 • Nguyên tắc 1: Tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể
 • Nguyên tắc 2: Cấm phân biệt đối xử
 • Nguyên tắc 3: Lương bổng.
 • Nguyên tắc 4: Thời gian làm việc
 • Nguyên tắc 5: An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc
 • Nguyên tắc 6: Cấm sử dụng Lao động Trẻ em.
 • Nguyên tắc 7: Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp Kỷ luật.
 • Nguyên tắc 8: Không cung cấp việc làm tạm thời
 • Nguyên tắc 9: Không sử dụng lao động lệ thuộc
 • Nguyên tắc 10: Bảo vệ môi trường cơ bản chuẩn mực áp dụng của BSCI có 11 nguyên
 • Nguyên tắc 11: Hành vi kinh doanh có đạo đức

Tham khảo danh sách khách hàng tư vấn BSCI tại AMSs.

Liên hệ để được đôi ngũ chuyên gia AMSs hỗ trợ ngay!

Trả lời