Cam kết bảo vệ môi trường

1. Đối tượng:

Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường dành cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Đơn xin xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
  • Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án, hồ sơ mặt bằng sử dụng đất.
  • Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của cơ sở.
  • Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự.
  • Một số các văn bản liên quan

3. Hỗ trợ Doanh nghiệp

  • AMSs tư vấn, lập cam kết bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp; nhà máy – cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh; dịch vụ, nhà hàng…
  • AMSs Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án.
  • AMSs hỗ trợ đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập báo cáo xả thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải…

Nếu có thắc mắc về thông tin nêu trên, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với AMSs để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời