Tư vấn FSC-CoC/CW

Đối tượng áp dụng

Chuỗi hành trình sản phẩm truy xuất nguồn gốc rừng FSC-CoC áp dụng cho các doanh nghiêp liên quan đến các sản phẩm gỗ: Doanh nghiệp khai thác gỗ, Doanh nghiệp Vận chuyển và kinh doanh gỗ, Danh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ, Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ gỗ ( bàn, ghế, ván, tủ..), Doanh nghiệp sản xuất giấy và vở học sinh……vvv.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các cấp độ của chuỗi hành trình sản phẩm:

  • Sản xuất và bán nguyên liệu hoặc sản phẩm có chứng nhận FSC, hoặc
  • Sản xuất và xúc tiến sản phẩm có chứng nhận FSC, hoặc
  • Kinh doanh nguyên liệu hoặc sản phẩm dưới các yêu cầu của FSC.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn FSC tại AMSs.

Yêu cầu của FSC-CoC

PHẦN 1: Những yêu cần chung

  1. Quản lý Chất lượng
  2. Phạm vi của hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm
  3. Nguồn nguyên liệu
  4. Nhận và lưu trữ nguyên liệu
  5. Kiểm soát khối lượng
  6. Bán và giao hàng

PHẦN 2: Những hệ thống kiểm soát FSC

7. Hệ thống chuyển đổi
8. Hệ thống phần trăm
9. Hệ thống tín dụng

PHẦN 3: Nhãn mác

10. Yêu cầu chung về nhãn mác
11. Chọn lựa nhãn mác

PHẦN 4: Các yêu cầu bổ sung

12. Nguồn ngoài
13. Chi tiết nhỏ

Liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia AMSs tư vấn nhanh nhất!

Trả lời