Danh sách khách hàng tư vấn IATF 16949

IATF 16949 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho các nhà cung cấp linh kiện Ô tô. Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn IATF 16949 đều là những đơn vị lớn với uy tín, năng lực sản xuất cao.

NUM

NAME OF COMPANY

STANDARD

1

YANAGAWA SEIKO VIET NAM

ISO/TS 16949:2009

2

CHIUYI VIETNAM CO,.LTD

ISO/TS 16949:2009

3

CQS  PRECISION DIE CASTING INC

ISO/TS 16949:2009

4

VIET NAM NOK CO.LTD

ISO/TS 16949:2009

5

PANTRA TECHSEAL VINA CO.,LTD

ISO/TS 16949:2009

6

FOSTER ELECTRIC (BAC NINH)  CO., LTD

ISO/TS16949:2009

7

VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

ISO/TS16949:2009

8

PANASONIC ELECTRONIC DEVICES VIET NAM COMPANY LIMITED

5-COREL TOOLS

9

FUJICARBON COMPANY LIMITED

5-COREL TOOLS

10

SUMITOMO VIET NAM COMPANY LIMITED

ISO/TS16949:2009

11

CX TECHNOLOGY CO., LTD

5-COREL TOOLS

12

VEAM MOTOR CO., LTD

5-COREL TOOLS

13

FORD VIETNAM CO., LTD

ISO/TS16949:2009

5-COREL TOOLS

14

SUMIDENSO VIETNAM CO., LTD

5 Tools –ISO/TS16949:2009

15

DENSO VIET NAM COMPANY LIMITED

ISO/TS16949:2009

16

DENSO VIETNAM CO., LTD

5-COREL TOOLS

17

MOCHIZUKI PRESS VIETNAM CO., LTD

ISO/TS16949:2009

18

LAFIEN VINA CO., LTD

ISO/TS16949:2009

19

M&C ELECTRONICS VINA  CO., LTD

ISO/TS16949:2009

20

UJU vina CO., LTD

ISO/TS16949:2009

21

TRIOM VIET NAM CO., LTD

ISO/TS16949:2009

22

KEFICO viet nam Co., Ltd

5 Tools –ISO/TS16949:2009

23

futu 1 Joint Stock Company

IATF 16949:2016

24

MOLEX VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

25

DURING VIETNAM CO.,LTD  (TRAINING)
  • Internal Audit Training IATF16949:2016

– 5-COREL TOOLS/ ISO/TS16949:2009

26

MITAC CO.,LTD  (TRAINING)

 

Training course of IATF16949:2016   upgrading

27

SUMITOMO NACCO FORKLITL CO.,LTD  (TRAINING)

– 5-COREL TOOLS/ ISO/TS16949:2009

28

MOCHIZUKI PRESS VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

29

HENRY HARDWARE INDUSTRY CO., LTD

IATF 16949:2016

30

SURTECKARIYA VIETNAM CO.,LTD

IATF 16949:2016

31

TOYOTA BOSHOKU HA NOI CO., LTD

IATF 16949:2016

32

LEGE  VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

33

KURABE INDUSTRIAL BAC NINH CO., LTD

IATF 16949:2016

34

KURABE INDUSTRIAL BINH DUONG CO., LTD

IATF 16949:2016

35

SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED

IATF 16949:2016

36

SYNOPEX VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

37

seoul semiconductor vina CO., LTD

IATF 16949:2016

38

HAKKEN TECHNOLOGY CO., LTD

IATF 16949:2016

39

UMC ELECTRONIC VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

40

YANAGAWA SEIKO VIET NAM

IATF 16949:2016

41

VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL No.1 CO., LTD. (VPIC1)

 5-COREL TOOLS

42

VIET NAM FULLWEI INDUSTRY CO., LTD

IATF 16949:2016

43

VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL No.1 CO., LTD. (VPIC1)

Training

IATF 16949:2016

44

AMO VINA CO., LTD

IATF 16949:2016

45

TSUKUBA DIECASTING  VIETNAM CO., LTD

Training

5-COREL TOOLS

46

INNOTEK JOINT STOCK COMPANY

Training

FMEA

47

SEI ELECTRONIC VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

48

STAR ENGINEERS VIỆT NAM CO., LTD

IATF 16949:2016

49

MINDA INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

50

GENERAL SILICONES ( VN) CO.,LTD

IATF 16949:2016

51

HOKUYO PRECISION VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

52

MIZUNO PRECISION CO., LTD

IATF 16949:2016

53

MANUTRONICS VIETNAM JOINT STOCK

COMPANY

IATF 16949:2016

54

TECHNOKOM JOINT STOCK COMPANY

IATF 16949:2016

55

OHARA PLASTICS VIETNAM CO., LTD

IATF 16949:2016

………..

Trả lời