Tư vấn ISO 9000:2015

ISO là gì ?

ISO là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)

ISO 9000 là:

 1. Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng
 2. Đưa ra các nguyên tắc về quản lý
 3. Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến
 4. Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng
 5. Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức

Lịch sử về ISO

 • ISO được thành lập năm 1946
 • Trụ sở tại Geneva
 • Được áp dụng hơn 150 nước
 • Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:

 1. ISO 9000: Cơ sở và từ vựng
 2. ISO 9001: Các yêu cầu
 3. ISO 9004: Hướng dẫn cải tiến hiệu quả
 4. ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9000?

 1. Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.
 2. Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng
 3. Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn ISO 9000 tại AMSs.

Các mô hình hệ thống chất lượng

 1. Kiểm tra chất lượng
 2. Kiểm soát chất lượng
 3. Đảm bảo chất lượng
 4. Quản lý chất lượng (ISO 9000)
 5. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Để tìm hiểu sâu hơn & được tư vấn đào tạo bài bản, hiệu quả nhất – Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với AMSs để được hỗ trợ ngay hôm nay!

Trả lời