Danh sách khách hàng tư vấn AS 9100:2016

AS 9100:2016 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng mới nhất áp dụng cho các công ty trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng. Tiêu chuẩn này giúp các doanh nghiệp trong ngành chứng minh được thông tin kinh doanh, được công nhận toàn cầu, có mặt trong Hệ thống thông tin IAQG (cơ sở dữ liệu OASIS); đảm bảo nhiều yếu tố hiệu quả, chất lượng khác.

Danh sách khách hàng tư vấn AS 9100:2016 tại AMSs bao gồm:

  1. NIKKISO VIETNAM CO .,LTD

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, đào tạo về AS 9100:2016 ngay hôm nay!

Trả lời