Chi phí chất lượng

Giới thiệu khóa đào tạo về chi phí chất lượng

Chi phí chất lượng được hiểu là tất cả các chi phí liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và các chi phí liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Khóa học giúp học viên có kiến thức về cách nhận dạng, nghiên cứu và phân tích chi phí chất lượng trong hoạt động kinh doanh nhằm cải tiến phương pháp quản lý đem lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức của mình.

Mục đích khóa đào tạo chi phí chất lượng

Cung cấp cho học viên những kiến thức:

 • Các loại chi phí và cách quản lý chi phí
 • Kỹ năng xây dựng hệ thống quản lý chi phí – cách thức nhận dạng và phân tích các chi phí không phù hợp
 • Các biện pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề gây nên chi phí không phù hợp
 • Đánh giá chi phí chất lượng nhằm định lượng vấn đề chất lượng theo chi phí, từ đó xác định các cơ hội giảm chi phí, cải tiến chất lượng hay phát triển chiến lược chất lượng.

Chi phí chất lượng bao gồm 2 loại chính:

1. Chí phí cho việc tại ra sản phẩm phù hợp (chi phí phù hợp): bao gồm chi phí phòng ngừa và chi phí đánh giá.

1.1 Chi phí phòng ngừa bao gồm:

 • Chi phí cho kế hoạch chất lượng
 • Chi phí thiết kế sản phẩm
 • Chi phí cho quá trình
 • Chi phí đào tạo
 • Chi phí thông tin

1.2 Chi phí cho việc kiểm tra, đánh giá và thẩm định:

 • Chi phí cho việc thực hiện kiểm tra, đánh giá và thẩm định các hoạt động của các quá trình
 • Chi phí cho thiết bị sử dụng kiểm tra các quá trình
 • Các chi phí quản lý nhà cung cấp

2. Chi phí do sản phẩm không phù họp tạo ra (chi phí không phù hợp): bao gồm chi phí sai hỏng bên trong và chi phí sai hỏng bên ngoài tổ chức.

2.1 Các chi phí chất lượng do sai hỏng, thất bại, phế phẩm, dừng sản xuất, lãng phí khác trong nội bộ:

 • Lãng phí
 • Lại lại hàng (rework)
 • Hủy hàng phế
 • Chi phí cho việc phân tích sai hỏng

2.2 Các chi phí sai hỏng, thất bại bên ngoài:

 • Chi phí do sản phẩm bị trả lại
 • Chi phí do ghi nhận, phản hồi và xử lý các khiêu nại khách hàng
 • Chi phí bảo hành, bảo trì
 • Các chi phí liên quan đến nghĩa vụ pháp lí của sản phẩm
 • Chi phí do không bán được sản phẩm

Tóm tắt nội dung khóa học

A. Phần lý thuyết:
I. Tổng quan về chi phí chất lượng, các loại chi phí
— Các thuật ngữ trong chi phí chất lượng
— Lợi ích của việc xác định các lãng phí trong sản xuất/ kinh doanh

II. Các bước thực hiện giảm lãng phí
— Bước 1/ Step 1: Chuẩn bị
— Bước 2/ Step 2: Xác định các lãng phí (Chi phí không chất lượng)
— Bước 3/ Step 3: Thu thập các dữ liệu liên quan đến lãng phí
— Bước 4/ Step 4: Xác định các chi phí cần giảm thiểu
— Bước 5/ Step 5: Đo lường lãng phí
— Bước 6/ Step 6: Phân tích nguyên nhân gốc
— Bước 7/ Step 7: Hoạch định giải pháp
— Bước 8/ Step 8:: Kiểm soát và đo lường trước và sau cải tiến

B. Phần thực hành
– Bài tập thực hành

Đối tượng tham dự

 • Các trưởng bộ phận
 • Cán bộ quản lý, cán bộ năng suất, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan

Thời gian: 02 ngày/lớp học dưới 30 người

Ghi chú/Notes
– Khóa học được tổ chức tại Công ty, do vậy Công ty có trách nhiệm cung cấp phòng học và các thiết bị phòng học, máy chiếu, nước giải khát, ăn trưa cho học viên (nếu cần).
– Tài liệu khóa học sẽ được cung cấp trước khóa học để công ty cấp phát cho học viên.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung nêu trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ cho Quý công ty!

Trả lời