Chương trình đào tạo “Nhận Thức diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng”
Chương trình đào tạo "Nhận Thức diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng"

Chương trình đào tạo “Nhận Thức diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng”

Công ty TNHH NIKKISO Việt Nam là một Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, Sản xuất các phụ kiện cho bộ phận thổi ngược dùng cho máy…

0 Comments

Lịch đào tạo

Thực tế khi đánh giá áp dụng tại nhiều Công ty cho thấy, năng lực của các cán bộ quản lý chất lượng là một yếu tố quan trọng. Nó…

0 Comments