Lịch đào tạo

Thực tế khi đánh giá áp dụng tại nhiều Công ty cho thấy, năng lực của các cán bộ quản lý chất lượng là một yếu tố quan trọng. Nó quyết định khả năng duy trì và cải tiến hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Để đảm bảo năng lực của các cán bộ quản lý chất lượng đòi hỏi Công ty cần đào tạo bổ sung cho các nhân viên mới, tái đào tạo và đào tạo nâng cao cho các nhân viên hiện có của mình về quản lý chất lượng và các công cụ quản lý chất lượng mới.

Công ty Tư vấn, đào tạo AMSs là một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo về quản lý và cải tiến chất lượng. Định kỳ hàng tháng AMSs tổ chức các khóa đào tạo tập trung và các khóa đào tạo tại Doanh nghiệp.

STT

TIÊU CHUẨN

TÊN KHÓA ĐÀO TẠO

SỐ NGÀY

1

ISO9001: 2015

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

3

2

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và hướng dẫn xây dựng tài liệu HT QLCL

1

3

ISO14001: 2015

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường

3

4

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và hướng dẫn xây dựng tài liệu HT QLMT

1

 5

ISO22000

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

   2

 6

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và hướng dẫn xây dựng tài liệu HT QL ATTP

  1

 7

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và cải tiến  HT QL ATTP theo tiêu chuẩn ISO22000:2005

   3

8

OHSAS

18000

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và Đánh giá nội bộ hệ tiêu chuẩn OHSAS18000

3

9

SA8000

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và Đánh giá nội bộ hệ tiêu chuẩn SA8000

3

10

7-Tools

Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng ( Check Sheets, Pareto Diagrams, Histogram; Cause-effect  Diagrams, Stratified  Diagrams, Scatter  Diagrams, Control charts)

3

11

5S

Khóa đào tạo nhận thức và áp dụng 5S

2

12

5-Corel Tools

Khóa đào tạo 5 công cụ ISO/TS 16949 ( APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC)

4

13

TPM ( Hệ thống bảo trì phòng ngừa)

Khóa đào tạo áp dụng các công cụ TPM trong sản xuất

3

14

Quản lý sản xuất

Khóa đào tạo các công cụ trong quản lý sản xuất

3

15

Khóa đào tạo cán bộ quản lý sản xuất

3

16

Tổ trưởng sản xuất

Khóa đào tạo nâng cao năng lực cho tổ trưởng sản xuất

3

17

LEAN

Khóa đào tạo các công cụ nâng cao năng suất chất lượng cho ngành may

2

18

Làm việc nhóm

Khóa đào tạo kỹ năng làm việc nhóm

2

19

Văn bản pháp luật

Khóa đào tạo các văn bản pháp luật về môi trường

3

20

FSC

Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn FSC

2

21

SHE

Khóa đào tạo về An toàn lao động

2

22

Các khóa đào tạo chuyên biệt về an toàn thiết bị

Tùy từng thiết bị

23

STAME

Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải yêu cầu về tiêu chuẩn STAME

1

24

ICITI

Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải yêu cầu về tiêu chuẩn ICITI

1

25

HRM

Khóa đào tạo về quản trị nguồn nhân lực

3

26

Văn hóa doanh nghiệp

Khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp

2

27

Khóa đào tạo về văn hóa Doanh nghiệp

3

28

GMP

Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn GMP

2

29

Hóa chất

Khóa đào tạo về các nguyên lý có bản về quản lý an toàn hóa chất

2

30

EICC

Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải yêu cầu về tiêu chuẩn  EICC

1

31

ISO13485

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và Đánh giá nội bộ hệ thống

3

32

Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và hướng dẫn xây dựng tài liệu H

1

33 IATF Khóa đòa tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn IATF16949:2016 2
34 IATF Khóa đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn IATF16949:2016 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, đào tạo các hệ thống tiêu chuẩn vui lòng liên hệ với AMSs để được hỗ trợ tận tình nhất!

Liên hệ: Ms. Lê Thị Huyền

AMSs TECHNOLOGY TRANSFERRING AND SYSTEM TRAINING, CONSULTANCY J.S.C

Office HN: 2402-28A, Le Trong Tan, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam
Tel:(04) 33525640 ; Fax: (04) 35682894
admin@amssvn.com ; huyen@amssvn.com
Mobie:0982404282 ; 0904604282

Office HCM: So 002, lo 7A3, Chung cu bac Dinh Bo Linh, TPHCM, Vietnam
Tel: (08) 62588077 Fax: (08) 62572649
Email: chau@amssvn.com Website: www.amssvn.com

Trả lời