Chương trình đào tạo “Nhận Thức diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng”

Chương trình đào tạo "Nhận Thức diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng"
Chương trình đào tạo “Nhận Thức diễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng”

Công ty TNHH NIKKISO Việt Nam là một Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, Sản xuất các phụ kiện cho bộ phận thổi ngược dùng cho máy bay thương mại: Sản xuất cánh sau động cơ, đai kẹp bên trong động cơ…

Ngày 03&04-09&10/4/ 2015 và 17&18-23&25/4/2015, AMSs đã thực hiện đào tạo: “Nhận thức, diễn giải tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và chuyên gia đánh giá nội bộ” tại Công ty TNHH NIKKISO Việt Nam.Tham dự chương trình đào tạo có đầy đủ thành viên cán bộ quản lý của các bộ phận. Chương trình đào tạo được kỳ vọng sẽ cung cấp đầy đủ cho học viên một cái nhìn tổng thể hệ thống quản lý chất lượng và phương pháp đánh giá hệ thống.

Chúc Quý Công ty đạt được nhiều thành quả!

Hà Nội 30.04.2015. Theo AMSs, Lê Thị Huyền.

Trả lời