Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO

Giới thiệu

Chương trình đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO hướng tới đào tạo diễn giải các Tiêu chuẩn ISO9001, ISO22000, ISO14001, SA8000, CoC….

Mục đích

Cung cấp kiến thức và cách tiếp cận trong quản lý chất lượng. Diễn giải chi tiết các yêu cầu của Tiêu chuẩn.

Nội dung

  • Giới thiệu Hệ thống quản lý ISO9001, ISO22000, ISO14001, SA8000, CoC….
  • Các nguyên lý trong quản lý hiện đại.
  • Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn.
  • Hình thành Mô hình Hệ thống tài liệu phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO9001, ISO22000, ISO14001, SA8000, CoC….

Đối tượng tham gia

Trưởng các bộ phận và các cán bộ chủ chốt

Thời gian

Hoàn thành 1,5 ngày

Để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất về chương trình đào tạo, Ông/Bà, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với AMSs qua hotline: 0982. 404. 282.

Trả lời