Tư vấn RBA/EICC

EICC là gì?

EICC là chữ viết tắt của Electronic Industry Citizenship Coalition.
EICC là một liên minh những công ty điện tử hàng đầu thế giới cùng hợp tác nhằm nâng cao tính hiệu quả và trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

EICC là một xu hướng mới trong chứng nhận “Trách nhiệm xã hội” cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp điện tử những năm gần đây. Từ 17/10 năm 2017, EICC trở thành RBA – Bộ Quy Tắc Ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm. Việc chuyển đổi tên gọi nhằm mở rộng cách tiếp cận và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong tương lai.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn EICC tại AMSs.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của EICC

Bộ quy tắc ứng xử của EICC đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

Bộ quy tắc bao gồm 5 phần:

 • Phần A, B, và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn tương ứng về Lao động, Sức khỏe và An toàn, và Môi trường.
 • Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh;
 • Phần E thể hiện các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy tắc này.

Các yêu cầu chính của EICC

 • Phần A: Lao động
 1. Tự do lựa chọn việc làm
 2. Lao động trẻ em
 3. Giờ làm việc
 4. Tiền lương và phúc lợi
 5. Đối xử nhân đạo
 6. Không phân biệt đối xử
 7. Tự do lập hội
 • Phần B: Sức khỏe và an toàn
 1. An toàn lao động
 2. Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp
 3. Thương tích nghề nghiệp
 4. Vệ sinh công nghiệp
 5. Công việc yêu cầu thể lực
 6. Bảo vệ máy móc
 7. Vệ sinh, thực phẩm và nhà ở phổ biến về sức khỏe và an toàn
 • Phần C: Môi trường
 1. Giấy phép và báo cáo môi trường
 2. Phòng chống ô nhiểm và giảm sử dụng tài nguyên
 3. Các chất độc hại
 4. Nước thải và các chất thải rắn
 5. Phát thải ra không khí
 6. Hạn chế vật liệu
 7. Kiểm soát nước mưa
 8. Tiêu thị năng lượng và phát thải khí nhà kính
 • Phần D: Đạo đức
 1. Liêm chính trong kinh doanh
 2. Lợi thế không phù hợp
 3. Tiết lộ thông tin
 4. Quyền sở hữu trí tuệ
 5. Kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh công bằng
 6. Bảo vệ danh tính và không trả đũa
 7. Phân nguồn khoáng sản có trách nhiệm
 8. Quyền riêng tư
 • Phần E: Hệ thống quản lý
 1. Cam kết của Công ty
 2. Trách nhiệm giải trình và trách nhiệm quản lý
 3. Yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của khách hàng
 4. Đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro
 5. Các mục tiêu cải thiện
 6. Đào tạo
 7. Truyền đạt thông tin
 8. Sự tham gia và phản hồi của người lao động
 9. Kiểm toán và đánh giá
 10. Quy trình hành động khắc phục
 11. Hồ sơ và sổ sách
 12. Trách nhiệm đối với nhà cung cấp

Liên hệ ngay để được các chuyên gia AMSs hỗ trợ sâu hơn về Khóa tư vấn EICC.

Trả lời