Tư vấn PEFC-CoC/CW/FM

PEFC là chứng nhận đảm bảo các sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt. Hệ thống giải trình trách nhiệm (DDS) của PEFC sẽ giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp và cho phép các công ty chứng minh tuân thủ với những quy định bắt buộc (ví dụ quy định về gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR). Hệ thống giải trình trách nhiệm DDS là một phần bắt buộc trong chuỗi hành trình sản phẩm PEFC.

Để đạt được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC, các công ty cần phải thiết lập và áp dụng các quy trình về mua bán, kiểm soát, sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ tài liệu liên quan đến các nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận.

Đối tượng áp dụng PEFC

Là các doanh nghiêp liên quan đến các sản phẩm gỗ: Doanh nghiệp khai thác gỗ, Doanh nghiệp Vận chuyển và kinh doanh gỗ, Danh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ, Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ gỗ ( bàn, ghế, ván, tủ..), Doanh nghiệp sản xuất giấy và vở học sinh……vvv.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn FSC-CoC-CW tại AMSs.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các cấp độ của chuỗi hành trình sản phẩm:

 • Sản xuất và bán nguyên liệu hoặc sản phẩm có chứng nhận PEFC, hoặc
 • Sản xuất và xúc tiến sản phẩm có chứng nhận FSC, hoặc
 • Kinh doanh nguyên liệu hoặc sản phẩm dưới các yêu cầu của PEFC.

Tiêu chuẩn quản lý rừng PEFC được phân ra thành 2 loại chứng nhận cụ thể:

 • PEFC-FM (Forest Management certification): Chứng nhận về quản lý rừng. Chứng chỉ PEFC-FM dành cho các đơn vị trồng và khai thác rừng.
 • PEFC- CoC (Chain of Custody certification): Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm.
 • Chứng chỉ PEFC – CoC dành cho các đơn vị chế biến các sản phẩm từ rừng. Chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng.

Các tiêu chí của PEFC:

 1. Tiêu chí 1: Duy trì và tăng cường thích hợp tài nguyên rừng và sự đóng góp của chúng vào chu kỳ Carbon toàn cầu
 2. Tiêu chí 2: Duy trì sức khỏe và sức sống hệ sinh thái rừng
 3. Tiêu chí 3: Duy trì và khuyến khích các chức năng sản xuất của rừng (gỗ và ngoài gỗ)
 4. Tiêu chí 4: Bảo trì, bảo tồn và tăng cường đa dạng sinh học thích hợp trong hệ sinh thái rừng
 5. Tiêu chí 5: Bảo trì và tăng cường các chức năng bảo vệ phù hợp trong quản lý rừng ( đặc biệt là đất và nước)
 6. Tiêu chí 6: Duy trì các chức năng và điều kiện kinh tế – xã hội khác
 7. Tiêu chí 7: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Để hiểu rõ hơn về PEFC-CoC xin liên hệ trực tiếp văn phòng 2402 – Tòa nhà Thủy Lợi 28A Lê trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

 • Điện thoại bàn: +84.2433525640
 • Hotline di động: +84.904604282

Trả lời