Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng

Giới thiệu

Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng cung cấp các kỹ năng phân tích cải tiến chất lượng bằng việc sử dụng 7 công cụ thống kê trong Doanh nghiệp.

Mục đích

  • Cung cấp Kiến thức & Kỹ năng Đo lường, Phân tích và cải tiến Chất lượng trong Sản xuất Kinh doanh.
  • Sử dụng các công cụ thống kê phân tích các Phế phẩm, Tiêu hao Nguyên liệu, Thời gian chế tạo Sản phẩm. Cải tiến và làm Thỏa mãn Khách hàng.

Nội dung

  • Giới thiệu Các công cụ Thống kê dùng để Đo lường, Phân tích, Cải tiến Chất lượng
  • Thực hành các Công cụ Thống kê Thông dụng như Phiếu kiểm soát, Biểu đồ nhân quả, Biểu đồ Pareto, Biểu đồ kiểm soát, Biểu đồ phân tán, Biểu đồ mật độ phân bố, vào Thực tế Quản lý chất lượng tại Doanh nghiệp
  • Bài tập thực hành trao đổi nhóm

Đối tượng tham gia

Nhân viên Quản lý Chất lượng, Điều hành Sản xuất, Kho vận, Hành chính – Nhân sự, Thống kê..

Thời gian

Thực hiện trong 3 ngày

Để tìm hiểu sâu hơn về chương trình đào tạo, Ông/Bà/Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ tới AMSs qua hotline: 0982.404.282

Trả lời