Danh sách khách hàng tư vấn ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các phòng thí nghiệm phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: đang áp dụng một hệ thống chất lượng; có năng lực kỹ thuật và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật.

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn ISO/IEC 17025 tại AMSs đều là những tổ chức, doanh nghiệp có phòng thử nghiệm uy tín. Mời các bạn tham khảo danh sách ở bên dưới:

  1. VINACONEX GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER PIPE JOINT STOCK COMPANY
  2. CENTER FOR FOOD QUALITY AND SAFETY RESEARCH
  3. INSTITUTE OF GEOGRAPHY
  4. DUONG MALT .,JSC
  5. SAI GON PHU LY BEER ONE MEMBER CO .,LTD

 

Trả lời