Danh sách khách hàng tư vấn FSC-CoC; FSC – CW; PEFC

NUM NAME OF COMPANY STANDARD

1

VIET PHUONG PRODUCTION & TRADING Co.Ltd.

FSC-CoC

2

VINA FOR DA NANG J.S.C

FSC-CoC

3

VIETNAM PAPER CORPORATION

FSC – CoC

4

HAIPHONG STATIONERY JSC

FSC – CoC

5

BAIBANG STATIONERY JSC

FSC – CoC

6

WANLI STATIONERY JSC

FSC – CoC

7

HOA BINH PHU DAT CO.,LTD

FSC-COC

8

12-11 HALONG ., JSC

FSC-COC

9

12-11 HALONG ., JSC

FSC-CW

10

TMT WOOD CHIPS PROCESSING TRADING JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC

11

TMT WOOD CHIPS PROCESSING TRADING JOINT STOCK COMPANY

FSC-CW

12

THE BAMBOO FACTORY

FSC-COC

13

HAITAICO JOINT VENTURE

FSC-COC

14

HAITAICO JOINT VENTURE

FSC-CW

15

CHIP IMPORT – EXPORT COMPANY

FSC-COC

16

VIET NAM YUTO PRINTING& PACKING CO., LTD

FSC-COC

17

GIAI LAC CO.,LTD

FSC-COC

18

TAIXIN PRINTING VINA CO., LTD

FSC-COC

19

VIET HUNG PACKING CO., LTD

FSC-COC

20

HSIN YUE HSING CO., LTD

FSC-COC

21

SVC HA NOI CO., LTD

FSC-COC

22

GOLDSUN PACKAGING AND PRINTING JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC

23

CHIP IMPORT – EXPORT COMPANY

FSC-CW

24

SUNNY (VIET NAM) PRINTING& PACKING CO., LTD

FSC-COC

25

PORT CAI HUNG ., JSC

FSC-COC

26

PORT CAI HUNG ., JSC

FSC- CW

27

CHU LAI INNOVGREEN LIMITED

FSC-CW

28

CHU LAI INNOVGREEN LIMITED

FSC-COC

29

INNOVGREEN THANH HOA CO., LTD

FSC-CW

30

INNOVGREEN THANH HOA CO., LTD

FSC-COC

31

THANH LAM CO., LTD

FSC-CW

32

THANH LAM CO., LTD

FSC-COC

33

VIET NAM – JAPAN MEDICAL EQUIPMENT J.S.C

FSC-CW

34

VIET NAM – JAPAN MEDICAL EQUIPMENT J.S.C

FSC-COC

35

DOOSUN VIET NAM CO., LTD

FSC-COC

36

BRANCH OF THANH THANH DAT CO., LTD – QUANG PHU WOOD CHIP PROCESSING EXPORTS FACTORY

FSC-COC

37

BRANCH OF THANH THANH DAT CO., LTD – NGHI SON WOODS PROCESSING EXPORTS FACTORY

FSC-COC

38

THANH THANH DAT CO., LTD –  BRANCH OF LE MON EXPORT WOOD PROCESSING FACTORY

FSC-COC

39

BRANCH OF THANH THANH DAT CO., LTD – KY ANH WOODS PROCESSING EXPORT AND CONSUME FACTORY

FSC-COC

40

BRANCH OF THANH THANH DAT CO., LTD – YEN BANG WOODS PROCESSING EXPORT FACTORY

FSC-COC

41

BRANCH OF THANH THANH DAT CO., LTD – CAM THUY WOODS PROCESSING EXPORT FACTORY

FSC-COC

42

THANH THANH DAT CO., LTD – BRANCH OF PHO HAI TRADE VILLAGE AND EXPORT PROCESSING FACTORY

FSC-COC

43

QUYNH THIEN PLANT- PROCESS WOODS EXPORT FACTORY

FSC-COC

44

NGHE AN WOOD CHIP CO., LTD

FSC/CW/COC

45

THANG LONG PACKING IMPORT EXPORT AND PRODUCTION J.S.C

FSC-COC

46

THANH THANH DAT CO., LTD

FSC/CW/COC

47

HUU HUNG TRANSPORT PROPERTY PRIVATE CO., LTD

FSC-COC

48

HQ PAPER CO., LTD

FSC-COC

49

TAN HUY KIET CO., LTD

FSC-COC

50

VIETNAM PACKAGING CORPORATION

FSC-COC

51

HOP TIEN CO., LTD

FSC-COC

52

VINOMIG GREEN ENERGY JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC

53

THAI DUONG FOREST PLANTATION AND WOOD EXPORT JOINT STOCK COMPANY

FSC-CW/COC

54

Vinh An investment service JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

55

SEN HO IMPORT AND  EXPORT JOINT STOCK COMPANY

FSC-CW/COC

56

HAWPRO HANDICRAFT WOODEN PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC

57

sojitz vietnam – branch ha noi

FSC-COC

58

vina paper ( DIANA UNICHAM)

FSC-COC

59

Nittoku vietnam co., ltd

FSC-COC

60

VIET HOA JOINT STOCK COMPANY

FSC-CW/COC

61

VIETNAM WANLI ELECTRONICS CO., LTD

FSC-COC

62

VIETNAM H&M WOOD CO., LTD

FSC-COC

63

XUONG GIANG PAPER

FSC-COC

64

THANH TIEN CO.,LTD

FSC/CW/COC

65

BRANCH OF TCT VIETNAM COPORATION., – NHU XUAN WOOD PROCESSING PLANT

FSC/CW/COC

66

TAICHANG WRAPPER CO., LTD

FSC-COC

67

DYNAPAC HANOI  CO., LTD

FSC-COC

68

VIET NAM EK PLYWOOD IMPORT EXPORT AND TRADING CO., LTD

FSC-COC

69

AN THINH CO., LTD

FSC-COC

70

DOOJUNG VIETNAM CO., LTD

FSC-COC

71

PACKEXIM PRODUCTION AND EXPORT PACKAGING .,JSC

FSC-COC

72

HAI LINH PRODUCTION AND TRADING HAI LINH

FSC-COC ( V3.0)

73

OCEAN MINERALS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

FSC/CW/COC

74

THU DO INVESTMENT DEVELOPMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

75

TUAN BANG TRADING PRINTING PACKING CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

76

BOX PAK (HÀ NỘI) CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

77

SONG LAM PACKING TRADING AND PRODUCTION CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

78

Nittoku vietnam co., ltd

FSC-COC ( V3.0)

79

MARUNI JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

80

HOANG HA PAPER JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

81

JUNMA PHU THO COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

82

KIEU THI JUNMA A MEMBER LIMITED COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

83

QUE LAM HOANG THANG JOINT STOCK  COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

84

TU CHAU PAPER JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

85

QUANG ANH COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

86

HUNG PHAT TRADING JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

87

vina paper ( DIANA UNICHAM

FSC-COC ( V3.0)

88

MS COSMO COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

89

GOLDSUN PACKAGING AND PRINTING JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

90

TIEN THANH COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

91

FUTACO COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

92

MINH DUC ELECTRONIC PRINTING CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

93

VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

FSC-COC ( V3.0)

94

MINH TAM GROUP

FSC-COC ( V3.0)

95

AP HA NOI PACKAGING CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

96

THAI HOANG CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

97

P.A VIETNAM CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

98

HOANG PHAT TRADING AND PRINT CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

99

AN THINH PACKAGING., JSC

FSC-COC ( V3.0)

100

THUAN PHUC PRODUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

101

TRIEU THAI SON CO.,LTD

FSC-COC ( V3.0)

102

VIETNAM SMART WOOD CO.,LTD

FSC-COC ( V3.0)

103

MIZA JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0) & FSC-STD40-007

104

VIET THUAN JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

105

SHENG SHING (VIETNAM) PACKAGING CO.,LTD

FSC-COC ( V3.0)

106

NAXIS VIETNAM CO.,LTD

FSC-COC ( V3.0)

107

NAXIS VIETNAM CO.,LTD- BRANCH HA NAM

FSC-COC ( V3.0)

108

PVN TRADING AND SERVICE CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

109

VIETNAM KYODO SEIHAN PRINTING CO.,LTD

FSC-COC ( V3.0)

110

ANH MINH JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

111

STAR RED INDUSTRIAL CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

112

T’S LAB COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

113

CONG MINH PACKAGING MANUFACTURE PRIVATE COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

114

VAN DIEM PAPER ., JSC

FSC-COC ( V3.0) & FSC-STD40-007

115

TAN HUY KIET CO., LTD

FSC-COC ( V3.0) & FSC-STD40-007

116

PHUONG DONG PAPER AND PACKAGING COMPANY (LIMITED)

FSC-COC ( V3.0) & FSC-STD40-007

117

YAXING VINA CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

118

QUYNH VY MANUFACTURING TRADING SERVICE COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

119

LAM SON PAPER ., JSC

FSC-COC ( V3.0) & FSC-STD40-007

120

HUY DANG CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

121

NAVIC & KUNSHIN CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

122

KOBAYASHI – OHTA LABEL ( VIETNAM) CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

123

BINH MINH VI NA CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

124

MINH VIET WOOD CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

 125 VIETNAM SHOE MAJESTY CO.,LTD

FSC-CoC

126

BAC GIANG IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

PEFC

127

CÔNG TY TNHH MTV IN & THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM – VINADATAXA

PEFC

128

HAO HAN PACKAGING COMPANY LIMITED

PEFC

129

DATECH CO.LTD

PEFC

130

Kim Do Wood Production Co., Ltd

PEFC

131

L.P. CONVERTING PAPER TISSUE CO., LTD

PEFC

132

VINA PAPER COMPANY LIMITED

FSC-CoC

133

DUC TRUNG COMPANY LIMITED

FSC-CoC

134

HOA NAM PACKING COMPANY LIMITED

FSC-CoC

135

BISON MDF WOODEN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

136

VIDACO COMPANY LIMITED

FSC-CoC

137

IDEA L PRINT COMPANY LIMITED

FSC-CoC

138

IDEA L PACK VN TM COMPANY LIMITED

FSC-CoC

139

GOLDFAMS INTERNATIONAL CO., LTD

FSC-CoC

140

HONG THIEN PAPER TUBE AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

141

TAN VIET COMPANY LIMITED

FSC-CoC

142

ONE- MEMBER LIMITED LIABILITY PRINTING AND TRADING COMPANY VIET NAM NEWS AGENCY -VINADATAXA

FSC-CoC

143

OCEAN RISE INTERNATIONAL LTD

FSC-CoC

144

DAI TIN PHAT TIMBER COMPANY LIMITED

FSC-CoC

145

HOANG MINH FORESTY IMPORT EXPORT JONT STOCK COMPANY

FSC-CoC

146

PAPER WORLD JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

147

SAPUS COMPANY LIMITED

FSC-CoC

148

HOANG HUAN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

FSC-CoC

149

THANH HOA SHARE HOLDING ELECTRIC ENGINEERING AND WORKS BUILDING AND ASSEMBLING COMPANY.

FSC-CoC

150

HA YEN WOOD PROCESSING COMPANY LIMITED

FSC-CoC

151

MINH PHAT MANUFACTURING AND EXPORT COMPANY LIMITED

FSC-CoC

152

HUE MINH JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

153

THINH CUONG MECHANICAL COMPANY LIMITED

FSC-CoC

154

NORTHERN PAPER ONE MEMBER COMPANY LIMITED

FSC-CoC/ CW

155

LEC GROUP JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC/CW

156

HA YEN CONSTRUC., JSC

FSC-CoC/CW

157

TMT WOOD CHIPS PROCESSING TRADING JOINT STOCK
COMPANY

FSC-CoC

158

TMT WOOD CHIPS PROCESSING TRADING JOINT STOCK
COMPANY

FSC-CW

159

PORT CAI HUNG ., JSC

FSC-CW

160

VINA FOR DA NANG J.S.C

FSC-CoC

161

VIETNAM PAPER CORPORATION

FSC-CoC

162

HAIPHONG STATIONERY JSC

FSC-CoC

163

BAIBANG STATIONERY JSC

FSC-CoC

164

C-ONE PACKAGING VIETNAM CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

165

HAIYAO INTERNATIONAL CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

166

MINH PHAT PRODUCTION AND EXPORT COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

167

NORTHERN PAPER ONE MEMBER CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

168

LAM HIEP HUNG TRADING AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

169

LEC GROUP JOINT STOCK COMPANY

FSC-COC ( V3.0)

170

NGOC SON PRODUCTION – EXPORT IMPORT CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

171

AT ENERGY COMPANY LTD

FSC-COC ( V3.0)

172

GOLDSUN PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

FSC-COC ( V3.0)

173

MINGSHIN ( VIET NAM) CO. LTD

FSC-COC ( V3.0)

174

AN THINH NGUYEN TRADING CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

175

SONG LAM PACKAGING TRADING CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

176

ARTPRESTO VIETNAM CO., LTD

FSC-COC ( V3.0)

177

GREEN (VIET NAM) PAPER INDUSTRY COMPANY LIMITED.

FSC-COC ( V3.0)

178

PHUONG LINH PACKAGING.,JSC

FSC-COC ( V3.0)

179

MINH TAM T & T COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0)

180

TAM NIEN GARMENT ACCESSORIES PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

181

HUNG VUONG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

182

NORTH PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

183

GP VINA PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

FSC-CoC

184

SEALED AIR VIETNAM COMPANY LIMITED

FSC-CoC

185

TIN THINH PHAT PAPER CO.LTD

FSC-COC ( V3.0)

186

MIZA NGHI SON COMPANY LIMITED

FSC-COC ( V3.0) & FSC-STD40-007

Danh sách vẫn đang được cập nhật.

Trả lời