Chương trình đào tạo 5 công cụ IATF 16949

Tìm hiểu thêm về IATF 16949 tại đây.

1. Nội dung

Chương trình đào tạo 5 công cụ IATF 16949 bao gồm những nội dung chính sau:

  • Giới thiệu chung về Chất lượng và 5 Core Tools
  • Giới thiệu vòng tròn Deming–PDCA ( Plan – Do – Check – Art)

Production Part Approval Process – PPAP (Trao đổi và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng).

+ Các yêu cầu khách hàng
+ Các mức độ gửi hồ sơ phê duyệt
+ Các trạng thái giao hồ sơ và linh kiện
+ Bài tập tình huống

Advanced Product Quality Planning- APQA (Thông tin và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm mới/ linh kiện mới)

+ Giới thiệu các bước thực hiện
+ Giới thiệu về các giai đoạn của phê duyệt linh kiện/ sản phẩm mới
+ Các yêu cầu của từng giai đoạn
+ Phương pháp phê duyệt linh kiện
+ Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng
+ Bài tập tình huống

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA, ( Thống kê và phân tích sai lỗi trong quá trình sản xuất)

+ Giới thiệu các bước thực hiện
+ Xác định các sai lỗi của các công đoạn
+ Xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ sai lỗi
+ Xem xét và đánh giá hệ số rủi ro của từng công đoạn
+ Bài tập tình huống

Statistical Process Control – SPC (Thống kê và đánh giá năng lực quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh).

+ Phương pháp lấy mẫu và đánh giá lô hàng
+ Xác định mức độ phân bố quá trình
+ Xác định mức độ kiểm soát quá trình
+ Đọc và đánh giá biểu đồ kiểm soát
+ Phương pháp tính năng lực quá trình (Cpk) và tỷ lệ sai lỗi (pp)
+ Bài tập tình huống

Mearurement System Analysis – MSA (Đánh giá hệ thống đo lường)

+ Xác định tính lập lại và tính tái hiện của thiết bị đo
+ Đánh giá năng lực thiết bị lường (Cpk)
+ Thực hành đánh giá thiết bị đo

Kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ

2. Đối tượng tham dự

Đối tượng tham dự chương trình đạo tạo 5 công cụ IATF 16949 là Trưởng các bộ phận, nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật, nhân viên QA, QC.

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn IATF 16949 tại AMSs.

3. Thời gian tham dự: 3 – 4 ngày

Để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất về chương trình đào tạo, Ông/Bà, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với AMSs qua hotline: 0982. 404. 282.

Trả lời