Tư vấn FSSC 22000

1. FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là cơ chế chứng nhận của Hiệp hội chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (Food Safety System Certification).

FSSC 22000 hiện tại là tích hợp hai tiểu chuẩn ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tiểu chuẩn kỹ thuật ISO/TS 22002-1:2009 (Trước đây là Pas 220:2008).

2. Đối tượng áp dụng?

  • Tiêu chuẩn FSSC 22000 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,…
  • Những ngành chính áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22000 là các ngành sản xuất thực phẩm, nông sản,thủy sản, bao bì đựng thực phẩm…

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống FSSC 22000?

  • Tiêu chuẩn FSSC 22000 là cơ chế an toàn thực phẩm toàn cầu.
  • Được xác nhận và công nhận bởi tổ chức GFSI.
  • Được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận.
  • Được xem như là chìa khóa thâm nhập hệ thống chuỗi bán lẻ toàn cầu.
  • Giảm thiểu tối đa rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm.
  • Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất nội bộ và giảm thiểu nguy cơ thất bại trong sản xuất kinh doanh.
  • Củng cố và xây dựng cách tiếp cận sáng tạo để hướng đến vấn đề an toàn thực phẩm.
  • Giúp quý khách hàng tập trung vào những vấn đề thiết yếu, quan trọng.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, đào tạo & chứng nhận tiêu chuẩn FSSC 22000 vui lòng liên hệ AMSs để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời