Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống

Giới thiệu

Chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống nhằm đào tạo các chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), hệ thống quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm (HTQLATVSTP), HTQL Môi trường….

Mục đích

Cung cấp cơ sở cho việc cải tiến nâng cao hiệu quả của HTQL và đào tạo đội ngũ đánh giá viên nội bộ.

Nội dung

  • Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
  • Giới thiệu chung về các khái niệm và cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng nội bộ.
  • Phương pháp triển khai một cuộc đánh giá nội bộ tại Công ty
  • Cung cấp kỹ năng tiến hành Đánh giá nội bộ.
  • Giải quyết các tình huống thực tế thường gặp.
  • Theo dõi kết quả đánh giá nội bộ.

Đối tượng tham gia

Các chuyên gia đánh giá nội bộ cần đào tạo định kỳ và các cán bộ chủ chốt dự kiến sẽ thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng.

Thời gian

Hoàn thành trong 3 ngày.

Để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất về chương trình đào tạo, Ông/Bà, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với AMSs qua hotline: 0982.404.282.

Trả lời