Đào tạo truy tìm nguyên nhân gốc rễ “RCA/RCCA” tại NIKKISO
Đào tạo truy tìm nguyên nhân gốc rễ "RCA/RCCA" tại Công ty NIKKISO

Đào tạo truy tìm nguyên nhân gốc rễ “RCA/RCCA” tại NIKKISO

Với sự tin tưởng của NIKKISO vào dịch vụ AMSs, từ ngày 04-05/07/ 2019, AMSs thực hiện chương trình đào tạo: “Đào tạo Truy tìm nguyên nhân gốc rễ (RCA/RCCA)". Chương trình đào tạo được kỳ vọng sẽ cung cấp đầy đủ [...]

0 Comments