Trả lời: “Đối với Công ty ít hơn 20 nhân viên, thời gian làm chứng chỉ FSC trung bình mất 2 tháng.
Đối với Công ty khoảng 50 nhân viên, thời gian làm chứng chỉ FSC trung bình mất 3 tháng.”

Nếu đang tìm hiểu về FSC/CoC, Quý Công ty có thể liên hệ với AMSs để được hỗ trợ về mặt tài liệu, thông tin và báo giá tận tình nhất!

Trả lời