Áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại Công ty TNHH HENRY HARDWARE INDUSTRY

Công ty TNHH HENRY HARDWARE INDUSTRY được thành lập năm 2005, chuyên sản xuất bi, báng răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động, địa chỉ công ty tại KCN Quế Võ, Đường Vân Dương, Tỉnh Bắc Ninh.

HENRY HARDWARE INDUSTRY cam kết không ngừng cải thiện tiêu chuẩn Chất lượng – An toàn – Môi trường tại nơi làm việc và luôn xem đó là một giá trị cốt lõi trong hoạt động. đảm bảo nhân viên trong Công ty được Làm việc trong một môi trường an toàn là điều mà mọi người lao động, nhà thầu và khách hàng đều mong đợi. Tiêu chuẩn ISO45001:2018 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp Công ty thực hiện theo đúng pháp luật và các yêu cầu khác.

Tháng 02 năm 2019 với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Galtronics, AMSs thực hiện tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO45001:2018.

Công ty CP tư vấn, đào tạo hệ thống và chuyển giao công nghệ AMSs trân trọng gửi lời chúc mừng đến sự phát triển của HENRY HARDWARE INDUSTRY .

Hà Nội 02.03.2019. Theo AMSs, Lê Thị Huyền.

Trả lời