139 doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản

Theo Thiên Tú báo Kinh tế và đô thị online

Ngày 21/7, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã thông tin về tình hình xử lý vụ việc nhiều cá nhân trực thuộc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (trực thuộc Tổng cục Thủy sản) đã làm giả hồ sơ hợp quy của hơn 800 sản phẩm thủy sản, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

139 doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản
139 doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản

Minh họa. Nguồn Internet

Theo Tổng cục Thủy sản, các cá nhân có liên quan đến vụ việc đã cố ý làm sai quy định, cố tình ghép phụ lục, đưa thêm một số sản phẩm là chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản vào lưu hành. Tổng cục Thủy sản ban hành văn bản kèm phụ lục sản phẩm là đúng quy định, nhưng các đối tượng sử dụng chính một số văn bản đó để cắt ghép, sửa phụ lục với mục đích đưa thêm sản phẩm vào lưu hành. Văn bản gốc được ký, ban hành, lưu trữ là đúng, nhưng đã bị các đối tượng lợi dụng để làm trái quy định. Có những phụ lục được cắt ghép từ văn bản gốc đã ban hành trong năm 2013 nhưng thời điểm thực hiện cắt ghép là năm 2015.

Cũng theo kết quả xác minh của Tổng cục Thủy sản, chỉ với 3 bản phụ lục văn bản được ký khống, ghép vào văn bản gốc, trong hơn 2 năm (2013 và 2014 và đầu 2015), Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản đã hợp quy hơn 800 sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Ngay sau thanh tra phát hiện sai phạm, Tổng cục Thủy sản đã có quyết định, thông báo yêu cầu thu hồi 2 văn bản.Thứ nhất, văn bản số 1382/TCTS-VP ngày 3/5/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 186 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, trong đó có 151 sản phẩm sản xuất trong nước và 35 sản phẩm nhập khẩu. Số DN có sản phẩm bị thu hồi tại phụ lục của văn bản 1382/TCTS-VP bị thu hồi gôm 38 DN.

Thứ hai, văn bản số 663/TCTS-TTKN ngày 22/3/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 157 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, trong đó có 156 sản phẩm sản xuất trong nước và 1 sản phẩm nhập khẩu. Số DN có sản phẩm bị xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản tại phụ lục của văn bản 663/TCTS-TTKN bị thu hồi gồm 29 DN.

Ngoài ra, Tổng cục Thủy sản cũng có quyết định thu hồi một phần phụ lục ban hành kèm theo các văn bản gồm:Thứ nhất, văn bản số 758/TCTS-TTKN ngày 1/4/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 198 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản. Số DN có sản phẩm bị thu hồi gồm 16 DN.

Thứ hai, văn bản 1526/TCTS-VP ngày 17/6/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm thức ăn đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 150 sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước, 20 sản phẩm thức ăn nhập khẩu và 2 sản phẩm thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước. Số DN có sản phẩm bị thu hồi gồm 22 DN.

Thứ ba, văn bản 1789/TCTS-VP ngày 10/7/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 163 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước và 17 sản phẩm nhập khẩu. Số DN có sản phẩm bị thu hồi gồm 34 DN.

Như vậy, với việc thu hồi các văn bản, phụ lục ban hành kèm theo các văn bản nêu trên, đã có 139 DN có sản phẩm liên quan tới xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, thức ăn thủy sản bị thu hồi sản phẩm.

Cùng với việc thu hồi các văn bản, Tổng cục Thủy sản cũng đã cách chức Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản đối với ông Bùi Đức Quý, nguyên là Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản. Đồng thời buộc thôi việc 1 công chức, buộc thôi việc 5 viên chức, cảnh cáo 1 viên chức của Trung tâm và khai trừ Đảng đối với 2 đảng viên.

Danh sách 139 doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản xem tại đây!

Trả lời