Tư vấn tích hợp hệ thống ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP và GMP tại nhà máy giết mổ và xúc xích thuộc tập đào C.P Việt Nam

Nhà máy giết mổ và xúc xích thuộc tập đoàn C.P Việt Nam đặt tai Khu công nghiệp Phú nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, là một đơn vị thành viên của tập đoàn C.P Thái Lan. Tập đoàn C.P Thái Lan chuyên cung cấp các thức ăn chăn nuôi, thịt, xúc xích….

Tháng 06 năm 2012, với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Nhà máy giết mổ và xúc xích thuộc tập đoàn C.P Việt Nam, AMSs đã tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO22000:2005, OHSAS18001:2007, HACCP và GMP tại Nhà máy giết mổ và xúc xích thuộc tập đoàn C.P Việt Nam. Dự kiến tháng 10 năm 2012 sẽ đánh giá chứng nhận.

Công ty CP tư vấn, đào tạo hệ thống và chuyển giao công nghệ AMSs trân trọng gửi lời chúc mừng đến sự thành công của Nhà máy giết mổ và xúc xích thuộc tập đoàn C.P Việt Nam.

Hà Nội 18.08.2012
Theo AMSs, chuyên gia TV Nguyễn Văn Châu

Trả lời