Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 180 NL/TCCB-LĐ ngày 11/04/1994 của Bộ Năng Lượng (nay là Bộ Công Thương). Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Với nhiệm vụ số một là chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng trong HTĐ Quốc gia nhằm đạt kết quả tối ưu về kỹ thuật và kinh tế; đảm bảo HTĐ Quốc gia vận hành liên tục, tin cậy, an toàn.

Tháng 11 năm 2016 với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Trung tâm, AMSs đào tạo và hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015.

Công ty CP tư vấn, đào tạo hệ thống và chuyển giao công nghệ AMSs trân trọng gửi lời chúc mừng đến sự thành công của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia!

Hà Nội 09.11.2015. Theo AMSs, Lê Thị Huyền.

Trả lời