Áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại Công ty TNHH Galtronics Việt Nam

Công ty TNHH Galtronics Việt Nam đầu tư thực hiện dự án sản xuất ăng ten chuyên dụng cho điện thoại di động cung cấp cho Sam Sung Electronics.

Dự án của Công ty TNHH Galtronics Việt Nam dự kiến sẽ triển khai thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 với quy mô 1.7 ha đất với số vốn đầu tư 8 triệu đô la Mỹ, trong khoảng 2 năm tiếp theo, công ty sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2 với số vốn lên đến 20 triệu đô la Mỹ.
Galtronics cam kết không ngừng cải thiện tiêu chuẩn Chất lượng – An toàn – Môi trường tại nơi làm việc và luôn xem đó là một giá trị cốt lõi trong hoạt động. đảm bảo nhân viên trong Công ty được Làm việc trong một môi trường an toàn là điều mà mọi người lao động, nhà thầu và khách hàng đều mong đợi. Tiêu chuẩn ISO45001:2018 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp Công ty thực hiện theo đúng pháp luật và các yêu cầu khác.

Tháng 07 năm 2018, với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Galtronics, AMSs thực hiện tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO45001:2018.

Công ty CP tư vấn, đào tạo hệ thống và chuyển giao công nghệ AMSs trân trọng gửi lời chúc mừng đến sự phát triển của Galtronics.

Hà Nội 31.07.2018. Theo AMSs, Lê Thị Huyền.

Trả lời